Betingelser

Juridisk informasjon

Braves Global AS
Kirkegaten 1B
4878 Grimstad
Organisasjonsnummer: 917187525

Brønnysundsregisterne forselskapet

Angrerett skjerma nedlasting

1. AVTALENS PARTER OG GJENSTAND
1.1 Disse alminnelige kjøpsbetingelser gjelder for kjøp av fysiske produkter («Produkt») som er knyttet til en tjeneste fra Braves Global AS er Leverandøren.
1.2 Avtaleforholdet mellom partene består av disse kjøpsbetingelsene og Kundens bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse og aktivt aksept av betingelsene ved ordreinngående på Leverandørens betalingsside.
1.3 Avtalens parter er kunden som kjøper Produktet («Kunden») og leverandøren som nærmere angitt i bestillingsskjema («Leverandøren»). Det er en forutsetning for Avtalen at Kunden er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Kunden må være myndig person over 18 år.

2. BESTILLING
2.1 Når Leverandøren mottar Kundens bestilling, vil bestillingen bekreftes ved at det sendes en ordrebekreftelse til Kunden på e-postadressen Kunden har oppgitt. Kunden oppfordres til å kontrollere at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen, og umiddelbart melde fra til Leverandøren dersom det foreligger avvik.
2.2 Leverandøren forbeholder seg retten til å kansellere Kundens bestilling eller del av denne dersom Produktet er utsolgt, tomt på lager eller om det er feil i produktteksten. Ved utsolgtsituasjoner vil Kunden kunne få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva Leverandøren kan tilby i stedet. Kunden vil få muligheten til å akseptere Leverandørens nye tilbud med de endringer Leverandøren angir i forhold til Kundens opprinnelige bestilling, eller kansellere bestillingen.

3. LEVERINGSTID
3.1 Leverandøren arbeider for at de bestilte Produkter skal leveres så hurtig som mulig til Kunden. Normalt vil bestilte Produkter leveres innen 3-7 arbeidsdager etter utført bestilling, såfremt Leverandøren har disse på lager. Det tas forbehold om endringer som skyldes forhold utenfor Leverandørens kontroll.

FRAKT
4.1 Fraktpris er angitt i bestillingsskjemaet/ordrebekreftelsen.
4.2 Dersom Kunden har bestilt flere Produkter, vil disse kun sendes samlet og det vil ordre vil ikke kunne del-leveres.
4.3 Produktene leveres vanligvis via Bring / Posten.
4.4 Dersom Kunden får levert Produktene via ordningen Post i Butikk, plikter Kunden å sørge for at Produktet hentes innen hentefristen oppgitt av postoperatøren.

5. KJØPESUM OG BETALING
5.1 Priser oppgis ink.mva. Det er prisene på det tidspunktet Kunden bestiller som gjelder for kjøpet.
5.2 Kunden skal betale den kjøpesummen som fremkommer av ordrebekreftelsen («Kjøpesummen»).
5.3 Dersom Kunden ikke rettidig betaler Kjøpesummen eller andre beløp som vedkommende plikter å betale til Leverandøren i henhold til Avtalen, vil ordren automatisk kanselleres.

9. ANGRERETT
9.1 Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (LOV-2014-06-20-27) (angrerettloven) gir Kunden som forbruker rett til å angre kjøp som er foretatt utenom faste forretningslokaler – typisk via nettbutikk, dørsalg eller telefonsalg.
9.2 Angreretten forutsetter at Kunden innen 14 dager etter mottak av Produktet gir Leverandøren beskjed om at Kunden vil angre kjøpet, for eksempel ved å benytte utfylt angrerettskjema. Angrerettskjema sendes Kunden på e-post sammen med ordrebekreftelsen.
9.3 For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må Produktet være returnert til Leverandøren innen 14 dager etter at Kunden har gitt melding om at han/hun ønsker å angre kjøpet. Kunden må selv bære kostnader for retur. Ved benyttelse av angrerett, skal Produktene sendes til følgende adresse:

Braves Global AS
Kirkegaten 1b
4878 Grimstad,
Norge

9.4 Såfremt Produktet returneres med original emballasje hvor Produktet fremstår som nytt, vil hele Kjøpesummen tilbakebetales (i den grad Kunden allerede har betalt). Merk at Kunden vil få fratrekk for eventuell verdireduksjon Produktet har hatt som skyldes at Produktet er prøvd ut/testet utover det som er forsvarlig og nødvendig.

10. REKLAMASJON
10.1 Kundens rettigheter ved feil eller mangler følger av Lov om forbrukerkjøp (LOV-2002-06-21-34) (forbrukerkjøpsloven). Etter omstendighetene kan Kunden kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves.
10.2 Dersom Kunden opplever feil eller mangler ved et Produkt og ønsker å klage, må Kunden reklamere til Leverandøren innen rimelig tid etter at forholdet ble oppdaget, samt innenfor de absolutte fristene som følger av forbrukerkjøpsloven. Fristen for å reklamere er aldri kortere enn 2 måneder fra forbrukeren oppdaget mangelen.
10.3 Kunden skal ved reklamasjoner oppgi kjøpstidspunkt, serienummer på det mangelfulle Produktet, samt gi en beskrivelse av mangelen. Dersom Kunden har krav på å motta nytt Produkt, skal Leverandørens instrukser vedrørende retur av det mangelfulle Produktet følges.

11. PERSONOPPLYSNINGER
11.1 Informasjon om hvordan Leverandøren behandler personopplysninger finnes i personvernerklæringen på Leverandørens nettside.

12. TVISTER OG LOVVALG
12.1 Tvister vedrørende Avtalen skal søkes løst ved forhandlinger. Dersom partene ikke kommer til enighet, kan saken bringes inn for de alminnelige domstoler. Kunden kan også bringe saken inn for Forbrukerrådet.

Gratis frakt

på ordre over 700,- Kun 49,- for frakt under 700,-

Lages på bestiling

Vi produserer når du bestiller, det tar ca 7-14 dager inkl. postgang.

Miljøvennelig produksjon

Alle produkter lages på bestilling, ingen overproduksjon.

100% Sikker & rask betaling

Vipps / MasterCard / Visa